Key Dates

  • Registration Open August 9 - September 8, 2021
  • Satisfactory Survey September 10-21 , 2021
  • Online Training September 1-21, 2021
  • Portfolio Printing September 24, 2021